:: Strona główna > Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU KREŚLARZ

Projekt
Tworzenie projektu w programie Kreślarz
Parametry projektu
Podstawowe parametry projektu
Zapis i odczyt projektu
Zapis i odczyt projektu
Import danych z map cyfrowych
Import danych z map cyfrowych w formacie DXF
Import danych z plików tekstowych
Import danych z plików tekstowych
Eksport danych
Eksport danych
Dane profili
Wprowadzanie danych profili
Tabela Dane
Tabela Dane i Panel
Zasady wprowadzania danych
Zasady wprowadzania danych do tabeli – skróty klawiszowe
Wprowadzanie danych profili
Zasady wprowadzania danych do tabeli Dane
Przenoszenie danych pomiędzy kolumnami
Przenoszenie danych pomiędzy kolumnami w tabeli Dane
Zasady tworzenia schematu sieci
Zasady tworzenia schematu sieci
Wyszukiwanie profili i węzłów
Wyszukiwanie profili i węzłów
Parametry profilu
Podstawowe parametry profilu
Edytor kolizji
Wprowadzanie kolizji do profilu
Edytor rur osłonowych
Wprowadzanie rur osłonowych do profilu
Edytor przekrojów
Wprowadzanie przekrojów poprzecznych do profilu
Przekrój geotechniczny
Dodawanie przekroju geotechnicznego do przekroju poprzecznego
Opisy terenu
Wprowadzanie opisów terenu do profilu
Granice działek
Granice działek na profilu
Dodatkowe rzędne
Dodatkowe punkty wysokościowe
Oczyszczalnia ścieków
Parametry charakterystyczne dla oczyszczalni ścieków
Studzienki
Zestawienie studzienek
Statystyka
Dane statystyczne profilu
Statystyka - algorytmy
Sposób wyliczania danych statystycznych
Zestawienie materiałów
Zestawienie materiałów dla profilu/projektu
Obiekty
Wykorzystanie obiektów w profilu
Obiekty
Obiekty dostępne w Kreślarzu
Parametry obiektu
Podstawowe parametry opisujące obiekt
Własne obiekty – zbiorniki
Definiowanie i modyfikacja obiektów typu zbiornik
Własne obiekty - studzienki
Definiowanie i modyfikacja obiektów typu studzienka
Własne obiekty - typoszeregi rur
Definiowanie i modyfikacja obiektów typu typoszereg rur
Parametry obiektu - rów
Modyfikacja obiektów typu rów
Parametry obiektu - budynek
Modyfikacja obiektów typu budynek
Parametry obiektu - pion
Modyfikacja obiektów typu pion
Konfiguracja
Konfiguracja Kreślarza
Użytkownik
Dane teleadresowe użytkownika programu
Kadra
Dane osób zaangażowanych w projektowanie
Rysunek
Parametry generowanego rysunku
Warstwy
Konfiguracja parametrów warstw
Tabela pod profilem
Wybór i konfiguracja danych umieszczanych pod profilem
Czcionki
Konfiguracja parametrów czcionek
Linie
Konfiguracja parametrów linii
Parametry profilu
Dodatkowe ustawienia rysunku profilu
Parametry profilu c.d.
Dodatkowe ustawienia rysunku profilu c.d.
Tabela Dane
Układ kolumn tabeli Dane
Autouzupełnianie
Automatyczne uzupełnianie wybranych danych profilu
Tabela Dane - parametry
Parametry tabeli Dane
Listy danych
Listy z własnymi danymi do szybkiego uzupełniania
Przekrój
Parametry generowanego rysunku przekroju
Bezpieczeństwo
Ustawienia związane z bezpieczeństwem danych
Ostrzeżenia
Sprawdzenie projektu wg reguł
Inne
Pozostałe ustawienia konfiguracyjne
Edytor metryki projektu
Tworzenie tabelki umieszczanej na rysunku
Funkcje edytora
Tworzenie metryki projektu w Kreślarzu
Praca z szablonami
Wykorzystanie szablonów metryki
Kosztorysowanie
Kosztorysowanie w Kreślarzu
Kosztorys
Okno główne modułu kosztorysującego
Szablon kosztorysu
Tworzenie szablonu kosztorysu
Jednostkowe nakłady rzeczowe
Definicje jednostkowych nakładów rzeczowych
Opcje główne kosztorysu
Podstawowe ustawienia kosztorysu
Pozycje ignorowane
Pozycje ignorowane podczas automatycznego tworzenia kosztorysu
Parametry główne
Ustawienia kosztorysu
Ceny
Ceny w kosztorysie
Narzuty
Określenie narzutów
Katalog RMS
Przegląd składników RMS kosztorysu
Import cenników
Import cenników do kosztorysu
Jednostki
Dopuszczalne jednostki miary
Edycja elementu/pozycji
Edycja elementu/pozycji kosztorysowej
Edycja czynnika
Edycja czynnika
Wydruki
Tworzenie wydruków w Kreślarzu
Podgląd wydruku
Podgląd wydruku
Drukowanie
Opis okna Drukowanie
Marginesy
Ustawienie marginesów rysunku
Inne ustawienia
Pozostałe ustawienia wydruku
Szablony dokumentów
Wykorzystanie szablonów wydruku
Zmienne
Lista zmiennych
Polityka prywatności