:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Kosztorysowanie > Kosztorys

OKNO GŁÓWNE MODUŁU KOSZTORYSUJĄCEGO

Kosztorys - okno główne

Uwaga! Wskazane jest każdorazowe sprawdzenie poprawności wygenerowanego kosztorysu.

Okno główne modułu kosztorysującego podzielone jest na dwie zasadnicze części:
  • lewa - zawierająca kosztorys,
  • prawa - zawierająca jednostkowe pozycje kosztorysowe (określone w pliku katalogu nakładów), które mogą być wstawiane do kosztorysu. By wstawić pozycję do kosztorysu należy ją dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki lub wcisnąć na klawiaturze klawisz [Enter]. Pozycja zostanie wstawiona przed aktualnie zaznaczoną w kosztorysie pozycję.

Za pomocą programu Kreślarz można automatycznie utworzyć kosztorys projektowanego rurociągu. By to uczynić należy wcisnąć przycisk Utwórz. By program mógł generować kosztorys użytkownik musi najpierw wprowadzić pozycje, które program będzie wykorzystywał. Pozycje wprowadza się jednorazowo wg opisu zawartego w rozdziale Jednostkowe nakłady rzeczowe. Jeżeli program wygeneruje pozycje, które jeszcze nie zostały zdefiniowane wówczas pojawi się okno z listą tych pozycji.

Ostrzeżenia modułu kosztorysującego

Po kliknięciu prawym przyciskiem na nazwie brakującej pozycji pojawi się opcja Dodaj pozycję do katalogu.... Po jej wybraniu otworzy się okno, w którym można zdefiniować brakującą pozycję. Raz zdefiniowana i zapisana pozycja będzie wykorzystywana w przyszłości do tworzenia kosztorysów.

Opcja Użyj istniejącej pozycji... pozwala na przypisanie do brakującej pozycji innej już istniejącej w katalogu. Np. brakującą pozycją jest "Rura PCW 110", a użytkownik ma już zdefiniowaną pozycję "Rura PVC 110".

Jeżeli użytkownik stwierdzi, że tego typu pozycja nie powinna się znaleźć w obecnym oraz w przyszłych, tworzonych automatycznie, kosztorysach wówczas należy wybrać opcję Dodaj do ignorowanych pozycji. Listę ignorowanych pozycji znajduje się w oknie konfiguracji kosztorysu, na zakładce Ignorowane pozycje.

Utworzony kosztorys przybiera formę drzewa z elementami kosztorysu jako gałęziami głównymi oraz pozycjami kosztorysu jako odnogami gałęzi głównych, czyli elementów. Układ elementów i pozycji tworzony jest na podstawie szablonu kosztorysu (jako przykładowy szablon dołączony jest plik "calculation_scheme.ini").

Polityka prywatności