:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Kadra

DANE OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKTOWANIE

Konfiguracja > Użytkownik programu - Kadra

Użytkownik - pracownicyNa zakładce Kadra należy wprowadzić następujące dane osobowe pracowników, opracowujących dla firmy - użytkownika projekty:
  • Nazwisko i imię
  • Stanowisko
  • Numer uprawnień
  • Specjalność
Wprowadzone osoby można później wybrać w oknie Parametry projektu na zakładce Projektanci.
Polityka prywatności