:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Kosztorysowanie > Parametry główne

USTAWIENIA KOSZTORYSU

Parametry kosztorysu - główne

Parametry kosztorysuZaznaczenie opcji Zapisz parametry kosztorysu z projektem (w pliku KRE) powoduje zapisanie parametrów kosztorysu (np. narzutów, stawki roboczogodziny itp.) w pliku KRE (tym samym, w którym zapisywany jest projekt rurociągu). Opcja ta jest przydatna szczególnie wtedy gdy istnieje potrzeba zrobienia z wielu kosztorysów (plików kosztorysów) jednego zbiorczego kosztorysu. Wówczas ignorowane są parametry zawarte w poszczególnych plikach kosztorysów, a brane pod uwagę tylko te zapisane w pliku KRE. Jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona parametry kosztorysu zostaną zapisane tylko w pliku z kosztorysem.

Wartość pola Typ kosztorysu może być wykorzystana w szablonach wydruku dzięki użyciu zmiennej @_ko_calc_kind. Możliwość taka może być przydatna gdy jeden szablon wydruku kosztorysu służy do drukowania różnych typów kosztorysów (np. inwestorski, ofertowy). Zawartość tej listy można modyfikować w oknie Konfiguracja > Listy danych (klikając przycisk ...).

Polityka prywatności