:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Tabela Dane

UKŁAD KOLUMN TABELI DANE

Konfiguracja > Tabela "Dane"

Tabela Dane

Dla każdej z kolumn tabeli Dane można określić:

  • nazwę,
  • dokładność wyświetlanych liczb (do obliczeń wykorzystywane są liczby niezakrąglone),
  • szerokość.

Na białym tle prezentowane są kolumny wyświetlane bezpośrednio w tabeli Dane. Natomiast na kolorowym - kolumny wyświetlane w Panelu.

Na liście rozwijalnej Jednostka spadku można wybrać jednostkę, w jakiej będzie wprowadzany spadek w tabeli Dane.

Na listach rozwijalnych Jednostka przepływu można wybrać niezależnie, składające się na nią jednostki objętości i czasu, tworzące jednostkę przepływu w jakiej będzie wprowadzany przepływ w tabeli Dane.

Polityka prywatności