:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Edytor rur osłonowych

WPROWADZANIE RUR OSŁONOWYCH DO PROFILU

Edytor rur osłonowych

Edytor rur osłonowych

Sposoby uruchomienia:

ikona:menu: Narzędzia > Edytor rur osłonowych
ikona: Edytor rur osłonowychskrót klawiszowy: Ctrl+R

Edytor rur osłonowych służy do wprowadzania rur osłonowych, izolacji na rurach itp. występujących w profilu. Rury osłonowe należy wprowadzać po wprowadzeniu danych w tabeli Dane w oknie głównym programu. Dokładność wprowadzanych liczb można ustawić w oknie Konfiguracja > Tabela Dane > Zaokrąglenia. Użytkownik może zawęzić ilość prezentowanych rur osłonowych przez wybranie węzłów pomiędzy którymi się one znajdują.

Opis poszczególnych kolumn Edytora:
 • Średnica - średnica rury osłonowej podana w milimetrach
 • Długość - długość rury osłonowej podana w metrach.
 • Materiał - materiał, z którego wykonana jest rura osłonowa.
 • Opis - Opis rury osłonowej, który pojawi się na rysunku. W opisie można wykorzystać zmienne. Dzięki nim praktycznie wszystkie rury osłonowe mogą mieć ten sam opis. Użytkownik ma do dyspozycji poniższe zmienne:
  • @m - materiał rury osłonowej
  • @d - średnica rury osłonowej
  • @l - długość rury osłonowej
  Przykładowy zapis w pierwszej rurze osłonowej na powyższym rysunku "r.o. @m fi @d mm, L=@l m" podczas generowania rysunku zostanie zamieniony na "r.o. PCV fi 250 mm, L=3 m" i w takiej postaci na nim umieszczony.
 • Węzeł - nazwa węzła (z tabeli Dane) względem, którego zostanie podana odległość do początku rury osłonowej. Podczas edycji niniejszej wartości użytkownik musi wybrać węzeł z listy już istniejących. Rura osłonowa zostaje przypisana do wybranego węzła, tzn. użytkownik może dowolnie zmieniać jego położenie w tabeli dane bez potrzeby każdorazowej aktualizacji położenia rury osłonowej.
 • Odległość - odległość od węzła z kolumny Węzeł do początku rury osłonowej. Wartość ta może być ujemna jeżeli odnosi się do węzła istniejącego za rurą osłonową.
 • Typ - typ rury osłonowej np.: izolacja, rura ochronna itp., w zależności od wybranego typu można np. przypisać odpowiednie pozycje kosztorysowe podczas generowania kosztorysu.
Kolumny: Materiał, Opis oraz Typ posiadają możliwość szybkiego uzupełniania nazwami zdefiniowanymi przez użytkownika w oknie Konfiguracja w sekcji Listy danych.
Polityka prywatności