:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Kosztorysowanie > Jednostki

DOPUSZCZALNE JEDNOSTKI MIARY

Jednostki i ich symbole

Symbole obsługiwanych przez program jednostek:
 • 020 - szt.
 • 033 - kg
 • 034 - t
 • 040 - m
 • 043 - km
 • 045 - dm
 • 046 - cm
 • 050 - m2
 • 052 - ha
 • 060 - m3
 • 066 - dm3
 • 090 - kpl.
 • 101 - odcinek
 • 107 - przepust
 • 108 - pomiar
 • 110 - zestaw
 • 123 - miejsce
 • 125 - element
 • 148 - m-g
 • 149 - r-g
 • 172 - próba
 • 178 - przyłącze
 • 190 - kurs
W/w wymienione symbole wykorzystywane są m.in. w pliku z jednostkowymi nakładami rzeczowymi.
Polityka prywatności