:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Kosztorysowanie > Edycja czynnika

EDYCJA CZYNNIKA

Kosztorys - Edycja/dodawanie czynnika

Czynnik kosztorysu Okno Czynnik może zostać otwarte z poziomu katalogu RMS lub z okna edycji pozycji kosztorysowej. Można w nim określić następujące cechy czynników:
Typ
wybór pomiędzy: robocizna, materiał, sprzęt
Indeks
unikalny numer
Nazwa
nazwa
Jednostka
wybór spośród jednostek obsługiwanych przez program
Cena netto
cena netto
Dodatkowo w przypadku edycji parametrów czynnika z poziomu pozycji kosztorysowej dostępny jest przycisk Kopiuj z katalogu, wciśnięcie którego powoduje skopiowanie ceny przypisanej do analogicznego czynnika znajdującego się w katalogu RMS
Nakład
wartość określana tylko dla czynników kosztorysu (nie dotyczy katalogu)
Wartości znajdujące się w ramce kosztorys są widoczne tylko podczas edycji parametrów czynnika z poziomu pozycji kosztorysowej i określają odpowiednio:
Limit
iloczyn nakładu czynnika oraz ilości jednostek kosztorysowych edytowanej pozycji
Razem netto b/n
iloczyn limitu oraz ceny jednostkowej czynnika wyrażony w [zł] - wartość ta nie uwzglednia narzutów kosztorysu
Udział K/E/P
stosunek kwoty Razem netto do wartości odpowiednio: kosztorysu, elementu oraz pozycji, wyrażony w procentach
Polityka prywatności