:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Listy danych

LISTY Z WŁASNYMI DANYMI DO SZYBKIEGO UZUPEŁNIANIA

Konfiguracja > Listy danych

Listy danychW celu przyspieszenia wprowadzania danych m.in.: do tabeli Dane, do edytora kolizji oraz edytora rur osłonowych program umożliwia zdefiniowanie przez użytkownika wartości, które będą się pojawiać na listach z podpowiedziami. Wartości te można modyfikować w oknie Opcje > Listy danych. Dostępne są następujące listy danych:

Materiał
pojawia się na listach w tabeli Dane oraz w Edytorze rur osłonowych
Komentarz
wykorzystywana w tabeli Dane w kolumnie Komentarz
Medium
wykorzystywana w Edytorze kolizji

Oprócz nazwy medium można zdefiniować jego domyślne zagłębienie wyrażone w metrach, np.: "woda|1,8". Ważne jest by nazwę oddzielić od zagłębienia znakiem |
Warunkiem zadziałania uzupełniania zagłębienia jest zaznaczenie opcji Stałe zagłębienie kolizji w "Edytorze kolizji" Narzędzia > Konfiguracja > Inne

Opis - kolizje
wykorzystywana w Edytorze kolizji
Opis - rury osłonowe
wykorzystywana w Edytorze rur osłonowych
Opis węzła - schemat
wykorzystywana na rysunku schematu do opisu węzłów
Opis odcinka - schemat
wykorzystywana na rysunku schematu do opisu odcinków
Typ rury - rury osłonowe
wykorzystywana w Edytorze rur osłonowych
Typ kosztorysu - kosztorys
wykorzystywana w Konfiguracji kosztorysu
Opis terenu - opisy terenu
wykorzystywana w oknie Opisy terenu
Opis studzienki - studzienki
wykorzystywana w oknie Studzienki
Opis węzła ze studzienką - schemat
wykorzystywana na rysunku schematu do opisu węzłów zawierających studzienki
Opis obiektu - obiekty
wykorzystywana w oknie Obiekty

Wyboru odpowiedniej listy danych dokonuje się za pomocą listy rozwijalnej Lista.

W przypadku większości list korzystnym jest posługiwanie się dostępnymi zmiennymi. Pozwala to na wykorzystanie tego samego opisu dla wielu przypadków.

Aby wprowadzić na stałe nową wartość do listy danych należy ją dopisać i wcisnąć przycisk Zapisz.
Polityka prywatności