:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Kosztorysowanie > Katalog RMS

PRZEGLĄD SKŁADNIKÓW RMS KOSZTORYSU

Katalog RMS

Podczas tworzenia kosztorysu, z katalogu RMS pobierane są nazwy i ceny składników RMS.

Katalog RMS kosztorysu

Pogrubioną czcionką są oznaczone pozycje występujące w aktualnie otwartym kosztorysie. Kolorem czerwonym zaznaczono ceny z nieokreśloną wartością (równe 0,00).

Kolumny:
Typ
oznaczanie typu składnika: r - robocizna, m - materiał, s - sprzęt,
Indeks
unikalny numer każdego składnika,
Nazwa
nazwa składnika,
Jednostka
jednostka miary składnika,
Cena
cena netto składnika.

Grupa opcji Filtry zawiera opcje umożliwiające szybkie znalezienie poszukiwanego materiału. By zawęzić ilość składników na liście należy wpisać w pole edycji Szukaj jakąkolwiek część: nazwy lub indeksu poszukiwanego składnika RMS. Wówczas zawartość listy zostanie ograniczona do tych składników, których nazwa lub indeks zawiera wpisany ciąg znaków.

Wybierając odpowiednią opcję z listy Sortuj wg można posortować listę składników wg: typu, indeksu, nazwy oraz jednostki miary składnika.

Do istniejącej listy składników można dodać nowe składniki z pliku SEKOCENBUD. Sposób wykonania tej czynności podano w dziale Import cenników.

Wykorzystując pozycję w menu Kosztorys > Utwórz nowy katalog z bazy kosztorysu można szybko utworzyć nowy katalog rms składający się tylko ze składników występujących w aktualnie otwartych kosztorysach. Pozwala to, w połączeniu z opcją wywoływaną prawym przyciskiem myszy Wczytaj ceny z katalogu, na szybkie przepisanie cen z jednego kosztorysu do innego.

Polityka prywatności