:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Wydruki > Podgląd wydruku

PODGLĄD WYDRUKU

Podgląd wydruku

W celu obejrzenia wygenerowanego rysunku należy kliknąć zakładkę Podgląd. Program Kreślarz umożliwia wygenerowanie następujących rysunków:

Podgląd rysunku profilu - profilu podłużnego,
Podgląd rysunku schematu - schematu, czyli np. sieci wraz z przyłączami widzianymi "z góry", jak na mapie,
Podgląd przekroju studzienki - przekroju poprzecznego przez studzienki, bez potrzeby definiowania go w Edytorze przekrojów,
Podgląd rysunku przekroju - przekroju poprzecznego zdefiniowanego w Edytorze przekrojów, w dowolnym punkcie rurociągu (również przez studzienki oraz zbiorniki).

Poniżej opisano funkcje przycisków znajdujących się na zakładce:

Powiększenie rysunku - powiększenie rysunku, (również klawisz + na klawiaturze numerycznej)
Pomniejszenie rysunku - pomniejszenie rysunku, (również klawisz- na klawiaturze numerycznej)
Poprzedni widok - poprzedni widok,
Pokazanie całego rysunku - rozmiar oryginalny.

Użytkownik może ukryć niektóre elementy generowanych rysunków poprzez wciśnięcie poniżej opisanych przycisków:

- kolizje,
- rury osłonowe,
- przekroje poprzeczne,
- granice działek,
- ramki przedstawiające podział na kartki o aktualnie wybranym formacie. Uwaga: ramki nie są drukowane.

Oznaczanie kolizji i granic działek na rysunku schematu występuje w wersji uproszczonej, tzn. nie uwzględnia kąta rzutowanego na płaszczyznę poziomą pomiędzy projektowanym rurociągiem a kolizją lub granicą działki (na schemacie zawsze jest to kąt prosty: 90 st.). Na rysunku schematu nie są pokazywane obiekty znajdujące się w ukrytej części "skracanego" rurociągu (przy używanej opcji: Skracaj odcinki dłuższe niż...).

Panel rysunku schematuDodatkowo po aktywowaniu Panelu (wciskając klawisz F4) dostępne są następujące opcje pozwalające na dostosowanie rysunku schematu:
 • Ustalenie kąta początkowego schematu.
 • Przesunięcie X - przesunięcie poziome względem pozycji narzuconej automatycznie przez program.
 • Przesunięcie Y - przesunięcie pionowe względem pozycji narzuconej automatycznie przez program.
 • Opis węzła - szablon, wg którego zostaną naniesione opisy węzłów.
 • Opis węzła ze studzienką - szablon, wg którego zostaną naniesione opisy węzłów, w których znajduje się obiekt Studzienka.
 • Opis odcinka - szablon, wg którego zostaną naniesione opisy odcinków.
 • Opis kolizji - szablon, wg którego zostaną naniesione opisy kolizji na rysunkach profilu oraz schematu.
 • Opis rury osłonowej - szablon, wg którego zostaną naniesione opisy rur osłonowych na rysunkach profilu oraz schematu.

Usuwając zaznaczenie w polu wyboru Jak w edytorze można narzucić szablon opisu kolizji oraz rur osłonowych (niezależnie). Przy zaznaczonej opcji zostaną wykorzystane opisy z poszczególnych edytorów.

W opisach węzła i odcinka należy wykorzystać zmienne (umieszczone w sekcji Tabela "Dane"). Natomiast w opisach kolizji i rur osłonowych zmienne umieszczone w sekcjach odpowiednio: kolizje i rury osłonowe. Wstawienie w treści opisu węzła oraz opisu węzła ze studzienką, znaków \P powoduje przeniesienie do nowej linii fragmentu tekstu znajdującego się za tymi znakami.

Klikając przycisk Otwórz podgląd w nowym oknie można przenieść podgląd do nowego okna. Dzięki temu można "na żywo" obserwować wpływ wprowadzanych zmian na tworzony rysunek. Opcja ta może znacznie podnieść komfort pracy z programem na komputerach przystosowanych do jednoczesnego wyświetlania obrazu na dwóch monitorach. Nie zaleca się używania podglądu w oddzielnym oknie na starszych komputerach.

Podpowiedzi:
 • podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu podglądu przesuwa to miejsce na środek podglądu,
 • zakreślenie myszą dowolnego obszaru podglądu, z wciśniętym lewym przyciskiem, powoduje jego powiększenie,
 • przesuwanie myszy z wciśniętym prawym przyciskiem powoduje przesuwanie wygenerowanego rysunku,
 • obrót rolką myszki, w zależności od jego kierunku, powoduje powiększanie lub pomniejszanie rysunku.
 • rysunek można przesuwać za pomocą klawiszy kursorów,
 • przytrzymanie klawisza Ctrl podczas wciskania klawiszy kursorów powoduje przyspieszenie przesuwania.
Polityka prywatności