:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Edytor przekrojów

WPROWADZANIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH DO PROFILU

Edytor przekrojów

Edytor przekrojów

Sposoby uruchomienia:

ikona:menu: Narzędzia > Edytor przekrojów
ikona: Edytor przekrojówskrót klawiszowy: Ctrl+T

Edytor przekrojów służy do definiowania przekrojów poprzecznych projektowanej sieci. Przekroje należy wprowadzać po wprowadzeniu danych w tabeli Dane w oknie głównym programu. Użytkownik może zawęzić ilość prezentowanych przekrojów przez wybranie węzłów pomiędzy którymi się one znajdują.

Opis poszczególnych kolumn Edytora:
  • Nazwa - nazwa przekroju (np. A-A).
  • Węzeł - nazwa węzła (z tabeli Dane) względem, którego zostanie podana odległość do przekroju. Podczas edycji niniejszej wartości użytkownik musi wybrać węzeł z listy już istniejących. Przekrój zostaje przypisany do wybranego węzła, tzn. użytkownik może dowolnie zmieniać jego położenie w tabeli dane bez potrzeby każdorazowej aktualizacji położenia przekroju.
  • Odległość - odległość od węzła z kolumny Węzeł do wybranego przekroju. Wartość ta może być ujemna jeżeli odnosi się do węzła istniejącego za przekrojem.
  • Rzędna terenu - rzędna terenu w wybranym przekroju (wartość tylko do odczytu).
  • Rzędna dna rury - rzędna dna rury w wybranym przekroju (wartość tylko do odczytu).
  • Rzędna dna wykopu - rzędna dna wykopu w wybranym przekroju (wartość tylko do odczytu).
  • Geo - klikając w kolumnie Geo można dodać/edytować przekrój geotechniczny warstw grunt w miejscu przekroju.
Polityka prywatności