:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Wydruki > Marginesy

USTAWIENIE MARGINESÓW RYSUNKU

Drukowanie - marginesy

Ustawienie marginesów wydrukuW oknie Wydruki na zakładce Marginesy można zmienić zakres drukowania na kartce, np.: wpisując w pole tekstowe Lewy [mm] wartość "11.0" uzyskamy niezadrukowany obszar o szerokości 11.0 mm, licząc od lewego brzegu kartki.
Jeżeli użytkownik wprowadzi wartość mniejszą niż przewidziana dla danego typu drukarki przez jej producenta, wówczas program sam narzuci minimalną dopuszczalną wartość modyfikowanego marginesu.

Jeżeli wydruk profilu zajmie więcej niż jedną kartkę papieru warto odznaczyć pole wyboru Drukuj granice rysunku jako > krzyżyki w narożnikach. Spowoduje to nadrukowanie niewielkich krzyżyków (znaczników) w rogach rysunku, które mogą być pomocne przy sklejaniu poszczególnych kartek z profilem.

By uzyskać na wydruku obramowanie rysunku należy wybrać opcję Drukuj granice rysunku jako > obramowanie.

Polityka prywatności