:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Obiekty > Własne obiekty – zbiorniki

DEFINIOWANIE I MODYFIKACJA OBIEKTÓW TYPU ZBIORNIK

Definicje obiektów - zbiorniki

Parametry obiektu typu osadnik
Dla obiektów w kształcie zbiornika/osadnika tzn.: osadników, oczyszczalni przydomowych, separatorów, filtrów doczyszczających oraz zbiorników służących do magazynowania gazu płynnego można określić:
 • Pojemność [m3],
 • Szerokość/średnica [m] - jeżeli osadnik jest "w rzucie" okręgiem wówczas jako długość należy wpisać 0 (zero),
 • Długość - L [m], - jeżeli nie zostanie określona wartość wówczas szerokość oasdnika zostanie przyjęta jako jego średnica, czyli będzie okrągły w rzucie
 • Wysokość - H [m],
 • Wysokość do wlotu - H1 [m],
 • Wysokość do wylotu - H2 [m],
 • Średnica wlotu/wylotu - s [mm],
 • Właz 1/2: szerokość/średnica [m] - jeżeli pokrywa włazu jest okrągła wówczas jako długość włazu należy wpisać 0 (zero),
 • Właz 1/2: długość - d1/d2 [m],
 • Właz 1: odl. od lewego brzegu: l1 [m],
 • Właz 2: odl. od lewego brzegu: L-l2-d2 [m],
 • Właz 1/2: Wysokość - wysokość komina włazowego - Hk [m],
 • Właz 1/2: Wysokość nadstawki - Hn [m] - jeżeli zostanie wpisane 0 (zero) wówczas zostanie dobrana jedna nadstawka o wymaganej długości,
 • Właz 1/2: Maksymalna ilość nadstawek [m] - maksymalna, dopuszczona przez producenta ilość nadstawek. Jeżeli nie zostanie wpisana żadna wartość program dobierze ilość nadstawek niezbędną do osiągnięcia poziomu terenu,
 • Właz 2: Średnica filtra [m], - średnica kosza filtra doczyszczającego na wylocie osadnika, podanie wartości 0 (zero) powoduje nierysowanie filtra,
 • Promień zaokr. górnych narożników - r1/r2 [m] - dopuszczalny jest również zapis "x/y", gdzie "x" oznacza promień lewego, a "y" prawego narożnika,
 • Promień zaokr. dolnych narożników - r3 [m],
 • Fundament: szerokość/średnica [m] - jeżeli nie zostanie określona wartość wówczas zostanie przyjęta taka jak szerokość osadnika
 • Fundament: długość - F [m] - jeżeli nie zostanie określona wartość wówczas szerokość fundamentu zostanie przyjęta jako jego średnica, czyli będzie okrągły w rzucie
 • Fundament: wysokość - b [m] - fundament jest rysowany jeżeli jego wysokość jest większa od zera.
 • Podpora 1: odl. od lewej - f1 [m]
 • Podpora 1: długość - e1 [m]
 • Podpora 2: odl. od prawej - f2 [m]
 • Podpora 2: długość - e2 [m]
 • Podpory: wysokość - h [m]
 • Grubość ścianki [mm] - grubość ścianki, przydatna np. dla osadników betonowych
 • Przegroda 1/2: odl. od lewej - g [m] - odległość od lewej krawędzi zbiornika do pionowej wewnętrznej przegrody
 • Przegroda 1/2: wysokość - H-Hk [m] - wysokość przegrody w metrach. Wartość 0 (zero) powoduje wrysowanie przegrody na całą wysokość zbiornika. Wysokość różna od zera, spowoduje wrysowanie przegrody niepełnej. W przypadku wartości dodatniej - poczynając od dna zbiornika lub ujemnej - poczynając od jego wierzchu.
Polityka prywatności