:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Kosztorysowanie > Pozycje ignorowane

POZYCJE IGNOROWANE PODCZAS AUTOMATYCZNEGO TWORZENIA KOSZTORYSU

Opcje kosztorysu - pozycje ignorowane

Pozycje ignorowane w kosztorysie Na zakładce Ignorowane pozycje wyszczególnione są pozycje kosztorysowe, które program usiłuje umieścić w automatycznie tworzonym kosztorysie, natomiast użytkownik zaznaczył je jako "ignorowane". Inaczej mówiąc: nawet jeżeli z algorytmu programu wynika, że dana pozycja powinna być wstawiona do kosztorysu - jest ona pomijana i niewstawiana.

Zaznaczając opcję Informuj o zignorowaniu pozycji, po utworzeniu kosztorysu wyświetli się okno z listą zignorowanych pozycji.

By usunąć pozycję z listy ignorowanych należy skasować linię, w której ona się znajduje i wcisnąć przycisk Zapisz.

Polityka prywatności