:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Kosztorysowanie > Import cenników

IMPORT CENNIKÓW DO KOSZTORYSU

Import cenników

Do katalogu RMS można zaimportować materiały oraz ich ceny z plików tekstowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Importu można dokonać w oknie RMS (otwierane z okna Kosztorys) wybierając z menu: Katalog > Importuj.

Import materiałów:

Przyjęty format cennika materiałów jest zgodny z formatem cennika SEKOCENBUD. Przykładowa linia z pliku:
6333220040Rura karbowana 315 mm             80.00

Pierwsze 7 znaków to indeks materiału, następne 3 to numeryczny zapis jednostki materiału. Kolejne 42 miejsca przeznaczone są na nazwę materiału (jeżeli nazwa jest krótsza, pozostałe miejsca należy wypełnić spacjami). Następne 7 miejsc przeznaczone jest na całkowitą część ceny (w przykładzie jest to 80). Po niej następuje przecinek (lub kropka) i część setna ceny czyli ilość groszy.

Import sprzętu:

Przyjęty format cennika sprzętu jest zgodny z formatem cennika SEKOCENBUD. Przykładowa linia z pliku:
11161Kopar.j-nacz.na p.gąs.0.25m3   52.00
Pierwsze 5 znaków stanowi indeks sprzętu. Kolejnych 30 miejsc przeznaczonych jest na nazwę sprzętu (jeżeli nazwa jest krótsza, pozostałe miejsca należy wypełnić spacjami). Następne 6 miejsc przeznaczone jest na całkowitą część ceny (w przykładzie jest to 52). Po niej następuje przecinek (lub kropka) i część setna ceny czyli ilość groszy.
Polityka prywatności