:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Ostrzeżenia

SPRAWDZENIE PROJEKTU WG REGUŁ

Konfiguracja > Ostrzeżenia > Reguły użytkownika

Reguły użytkownika

Każdy profil wykonany w Kreślarzu można poddać sprawdzeniu wykorzystując samodzielnie utworzone reguły (kilka przykładowych jest wbudowanych w program). Reguły tworzy się wykorzystując zmienne, najczęściej z grupy Tabela Dane, rozpoczynające się @_td_. Każda reguła może być przypisana do konkretnych typów mediów (np. tylko do kanalizacji).

Dla każdej z reguł można określić:
 • Kolor - będzie on widoczny na liście ostrzeżeń gdy warunek podany w formule reguły zostanie spełniony,
 • Opis - będzie on widoczny na liście ostrzeżeń gdy warunek podany w formule reguły zostanie spełniony.

  W polu Opis można wykorzystać dodatkowe zmienne:

  • @s - nazwa profilu, w którym warunek został spełniony,
  • @n - nazwa węzła, w którym warunek został spełniony,
  • @vmin - mniejsza spośród wartości porównywanych w formule,
  • @vmax - większa spośród wartości porównywanych w formule,
  • @vl - wartość lewej strony równania w formule,
  • @vr - wartość prawej strony równania w formule.
 • Formuła - równanie, którego prawdziwość zostanie sprawdzona dla każdego z węzłów profilu. W równaniu należy wykorzystać zmienne (rozpoczynających się @_td_) oraz wartości liczbowe (np. dla formuły @_td_spadek<1 zostaną zwrócone wszystkie węzły, w których spadek jest mniejszy niż 1).
 • Media - wybór mediów, których ma dotyczyć reguła (by wywołać okno wyboru należy dwukrotnie kliknąć myszką lub wcisnąć na klawiaturze klawisz Enter.
Ostrzeżenia

Sprawdzenia projektu można dokonać wybierając z menu opcję Sprawdzenie Narzędzia > Sprawdzenie. Jeżeli warunek którejkolwiek z formuł zostanie spełniony wówczas zostanie wyświetlone okno z ostrzeżeniami. Klikając przycisk Przejdź do węzła zostanie w tabeli Dane podświetlony węzeł, w którym formuła została spełniona.

Polityka prywatności