:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Bezpieczeństwo

USTAWIENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH

Konfiguracja > Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danychW celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych, przechowywanych w pliku z projektem można zaznaczyć opcję Twórz kopię zapasową otwieranego pliku. Jej zaznaczenie powoduje w momencie otwierania pliku utworzenie jego kopii. Kopia zostaje zapisana w tym samym katalogu co otwierany plik. Nazwa pliku kopii tworzona jest z nazwy otwieranego pliku oraz dodatkowego rozszerzenia ".bak".

Kopia zapasowa tworzona jest jeżeli jeszcze nie istnieje lub istniejąca kopia otwieranego pliku jest starsza niż 1 dzień. By odzyskać dane z pliku z kopią zapasową należy z jego nazwy usunąć rozszerzenie ".bak". Wówczas rozszerzenie pliku przyjmie postać ".kre", czyli będzie on otwierany za pomocą programu Kreślarz.

Dodatkowo można aktywować funkcję automatycznego zapisywania otwartego pliku. By to uczynić należy wprowadzić czas, wyrażony w minutach, po którym program ma zapisać dane. Kreślarz zapisuje projekt do pliku o nazwie "autosave.~kr", umieszczonego w katalogu z plikami konfiguracyjnymi Kreślarza. Lokalizację tego katalogu można sprawdzić w ramce Lokalizacje katalogów. Należy zauważyć, że funkcja automatycznego zapisu nie zwalnia od ręcznego zapisywania pliku. Stanowi ona zabezpieczenie przed utratą ostatnio wprowadzonych danych w przypadku ew. nagłego, samoistnego zamknięcia programu (np. nieplanowana przerwa w dostawie prądu). Po zaistnieniu tego typu zdarzenia, po ponownym uruchomieniu Kreślarza, zostanie wyświetlona informacja o istnieniu niezapisanego pliku i możliwości odzyskania go.

Podanie czasu równego zero minut powoduje wyłączenie funkcji automatycznego zapisu.
Polityka prywatności