:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Obiekty

WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW W PROFILU

Obiekty
Obiekty dostępne w Kreślarzu
Parametry obiektu
Podstawowe parametry opisujące obiekt
Własne obiekty – zbiorniki
Definiowanie i modyfikacja obiektów typu zbiornik
Własne obiekty - studzienki
Definiowanie i modyfikacja obiektów typu studzienka
Własne obiekty - typoszeregi rur
Definiowanie i modyfikacja obiektów typu typoszereg rur
Parametry obiektu - rów
Modyfikacja obiektów typu rów
Parametry obiektu - budynek
Modyfikacja obiektów typu budynek
Parametry obiektu - pion
Modyfikacja obiektów typu pion
Polityka prywatności