:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Użytkownik

DANE TELEADRESOWE UŻYTKOWNIKA PROGRAMU

Konfiguracja > Użytkownik programu

Użytkownik programuNa zakładce Użytkownik należy wprowadzić dane charakteryzujące firmę - użytkownika programu. Dane te można wykorzystać w tworzonych projektach, stosując zmienne w Metryce programu oraz Dokumentach skojarzonych.
Polityka prywatności