:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Projekt > Parametry projektu

PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTU

Parametry projektu

Pojęcia wykorzystywane w instrukcji:
projekt
zapisywany w jednym pliku z rozszerzeniem .kre, może zawierać jeden lub więcej profili
profil
część projektu stanowiąca dwa lub więcej kolejnych wezłów, jeden profil znajduje się na jednej zakładce w tabeli Dane
węzeł (wiersz) aktualnie zaznaczony
węzeł (wiersz tabeli Dane), w którym znajduje się aktywna (podświetlona) komórka.
W oknie Parametry projektu menu: Projekt > Parametry można wprowadzić dane charakteryzujące projektowany obiekt oraz dane personalne inwestora (zakładka Dane główne) oraz projektantów biorących udział w pracach projektowych (zakładka Projektanci). Do pól Własne można przypisać dowolne, nie przewidziane w programie wartości. Raz wprowadzone dane mogą zostać wykorzystane:

Istnieje możliwość skopiowania danych z innego projektu. W tym celu należy wcisnąć przycisk Kopiuj z pliku i wybrać plik, z którego dane będą kopiowane. Przed skopiowaniem danych, zostaną one wyświetlone w tabeli, a użytkownik zostanie poproszony o ich potwierdzenie.

Polityka prywatności