:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Obiekty > Parametry obiektu - rów

MODYFIKACJA OBIEKTÓW TYPU RÓW

Definicje obiektów - rów

Parametry obiektu typu rów
Obiekt "rów" pozwala wstawić na rysunku profilu podłużnego przekrój przez rów lub skarpę (w zależności od poniższych ustawień). Użytkownik ma możliwość zmiany następujących parametrów obiektu:
 • Rzędna dna - R [m n.p.m.],
  - Wartość tę można określić jako mniejszą lub większą od poziomu terenu w danym węźle. Skutkiem wprowadzenia wartości mniejszej jest rów (na poniższym rysunku po lewej), natomiast większej skarpa (na poniższym rysunku po prawej). Wykorzystując wersję ze skarpą, odpowiednio ustalając jej szerokości, można uzyskać np. przekrój drogi, pod którą przechodzi projektowany rurociąg. Domyślnie wartość rzędnej dna rowu jest przyjmowana o 0,5 m mniejsza od wartości rzędnej dna rury w danym węźle.
  Rów lub skarpa, w zależności od rzędnej dna
 • Szerokość - góra - S1 [m],
  - Szerokość rowu na poziomie terenu. Domyślną wartością jest 0,50 m.
 • Szerokość dna - S2 [m],
  - Szerokość dna rowu (lub wierzchu skarpy). Domyślną wartością jest 0,35 m.
 • Przesunięcie poziome dna - C [m],
  - Poziome przesunięcie dna pozwala uzyskać niesymetryczne nachylenie skarp. Domyślną wartością jest 0,00 - czyli skarpy nachylone są do dna pod takim samym kątem.
 • Poziom lustra wody - H [m],
  - W razie potrzeby można na przekroju rowu nanieść poziom lustra wody (przykład na poniższym rysunku), wyrażając go w metrach jako pionowa odległość od dna rowu. Domyślnie poziom ten nie jest zaznaczony.
  Rów z oznaczonym poziomem wody
Polityka prywatności