:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Projekt > Zapis i odczyt projektu

ZAPIS I ODCZYT PROJEKTU

Zapis projektu

Zapis projektu następuje po wciśnięciu przycisku Zapis projektu znajdującego się na pasku narzędziowym okna głównego programu. Zapisany projekt można wczytać wciskając przycisk Otwieranie projektu. Wciskając strzałkę umieszczoną z prawej strony tego przycisku można szybko otworzyć cztery ostatnio otwierane bądź zapisywane projekty.

Jeżeli pliki Kreślarza (z rozszerzeniem KRE) są przenoszone pomiędzy różnymi stanowiskami komputerowymi to na wszystkich ze stanowisk powinna być zainstalowana ta sama wersja Kreślarza. W przeciwnym wypadku otwierając w starszej wersji programu plik utworzony w nowszej wersji, można utracić niektóre dane. Wersję programu można sprawdzić wybierając w menu Pomoc > O programie.

UWAGA! Każdorazowo po kliknięciu zakładki Podgląd, wybraniu opcji Drukuj oraz wybraniu opcji Statystyki w katalogu, w którym zainstalowany jest program Kreślarz zapisywany jest plik "rysunek.dxf". W nim znajduje się ostatnio wygenerowany rysunek. W razie problemu z działaniem przycisku Edycja utworzonego rysunku w aplikacji CAD Zapis projektu można ten plik otworzyć bezpośrednio z posiadanej aplikacji CAD. Nie zaleca się wówczas równoległej pracy na pliku "rysunek.dxf" w aplikacji CAD i w Kreślarzu.

Działanie przycisku Edycja utworzonego rysunku w aplikacji CAD jest uzależnione od przypisania w systemie Windows rozszerzenia DXF do aplikacji, w której tego typu pliki mają być otwierane. Na komputerze musi być zainstalowany program, który odczytuje pliki zapisane w formacie DXF, by wciśnięcie przycisku przynisło oczekiwany efekt, czyli został otwarty program CAD, a w nim wygenerowany rysunek. Dodatkowo program ten musi być domyślnym programem, który otwiera pliki z rozszerzeniem DXF. Zwykle programy obsługujące rozszerzenie DXF w trakcie ich instalacji same "przypisują" się do rozszerzenia DXF jako domyślne. Jeżeli jednak tak się nie stało można "przypisanie" programu do rozszerzenia wykonać "ręcznie". W systemie WindowsXP należy kliknąć dwukrotnie w ikonę "Ten komputer" znajdującą się na pulpicie. Następnie wskazać katalog z programem Kreślarz (najczęściej jest to "C:/Kreslarz"). Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku "rysunek.dxf" i wybrać z menu opcję "Otwórz za pomocą..." oraz program, w którym mają być otwierane rysunki DXF. Jeżeli na liście brak programów to należy wybrać opcję "Wybierz program..." i zatwierdzić. W wyświetlonym oknie wskazać program, który ma otwierać pliki z rozszerzeniem DXF. Przed zatwierdzeniem wyboru zaznaczyć opcję "Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików". W nowszych systemach Windows procedura przypisania rozszerzenia do aplikcji jest podobna.

Polityka prywatności