:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Przekrój geotechniczny

DODAWANIE PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO DO PRZEKROJU POPRZECZNEGO

Przekrój geotechniczny

Do każdego przekroju dodanego w Edytorze przekrojów można dodać przekrój geotechniczny klikając znak "+" w kolumnie Geo. Po jego kliknięciu otworzy się okno Przekrój geotechniczny. W nim należy wprowadzić kolejne warstwy gruntu określając dla każdej z nich: Rodzaj gruntu, Grubość wyrażoną w metrach oraz opcjonalnie Skrót. Jeżeli zostanie podany skrót to pojawi się on na przekroju zamiast opisu właściwego, podanego w kolumnie Rodzaj gruntu. By dodać nowy wiersz w tabeli należy wcisnąć klawisz Insert lub będąc na ostatnim wierszu wcisnąć klawisz kursor w dół ↓. W celu usunięcia bieżącego wiersza należy wcisnąć klawisz Delete.

By przyśpieszyć wypełnianie tabeli można wykorzystać predefiniowane rodzaje gruntu, wymienione na liście w prawej części okna. Listę tę można dopasować do swoich potrzeb klikając przycisk Edytuj listę.... By wybraną na liście pozycję przenieść do tabeli należy ją dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy lub po najechaniu na nią wcisnąć na klawiaturze Enter. Jeżeli jednocześnie zostanie przytrzymany klawisz Shift wówczas do tabeli zostanie dodany na końcu nowy wiersz, a pozycja z listy wstawiona do niego. Przy przytrzmaniu klawisza Ctrl pozycja z listy zostanie dopisana do aktualnego wiersza tabeli nie usuwając istniejącej zawartości.

W polu Poziom wody gruntowej można podać zagłębienie lustra wody gruntowej wyrażone w metrach. Pozostawiąc to pole puste poziom wody nie zostanie zaznaczony.

Zdefiniowany profil geotechniczny zostanie naniesiony na rysunku profilu, w miejscu określonym w Edytorze przekrojów.

Przekrój geotechniczny

W zależności od stanu opcji W przekroju geotechnicznym opisy na środku wysokości warstw w oknie Konfiguracja przekrój na profilu może wyglądać dwojako:

Sposób nr 1 opisu przekroju Sposób nr 2 opisu przekroju

Dodatkowo, jeżeli został wpisany przynajmniej jeden Skrót, na profilu zostanie umieszczona stosowna legenda:

Legenda przekroju geotechnicznego
Polityka prywatności