:: Strona główna > Zrzuty ekranu

ZRZUTY EKRANU

Poniżej przedstawiono zrzuty ekranu wybranych okien programu oraz przykładowe wydruki z wykorzystaniem szablonów załączonych do programu. Kliknij aby powiększyć:


Przykład wygenerowanego profilu

Przykład wygenerowanego profilu

Przykład wygenerowanego profilu

Przykład wygenerowanego profilu

Przykład wygenerowanego profilu

Przykład wygenerowanego profilu

Przykład wygenerowanego profilu

Przykład wygenerowanego profilu

Fragment wygenerowanego schematu

Fragment wygenerowanego schematu

Przykład wygenerowanego schematu

Przykład wygenerowanego schematu

Przykład wygenerowanego przekroju

Przykład wygenerowanego przekroju

Wprowadzanie danych odcinków

Wprowadzanie danych odcinków

Konfiguracja parametrów tworzonego rysunku

Konfiguracja parametrów tworzonego rysunku

Edytor kolizji

Edytor kolizji

Edytor rur osłonowych

Edytor rur osłonowych

Obiekty

Obiekty

Zakładka "Oczyszczalnia ścieków"

Zakładka "Oczyszczalnia ścieków"

Edytor metryki (tabeli) rysunku

Edytor metryki (tabeli) rysunku

Tworzenie wydruków

Tworzenie wydruków

Wydruk z szablonu: Tabela Dane

Wydruk z szablonu: Tabela Dane

Wydruk z szablonu: Tabela Dane - rozsunięta

Wydruk z szablonu: Tabela Dane - rozsunięta

Wydruk z szablonu: Zestawienie studzienek

Wydruk z szablonu: Zestawienie studzienek

Wydruk z szablonu: Zestawienie materiałów

Wydruk z szablonu: Zestawienie materiałów

Wydruk z szablonu: Zestawienie kolizji

Wydruk z szablonu: Zestawienie kolizji

Wydruk z szablonu: Statystyki

Wydruk z szablonu: Statystyki

Wydruk z szablonu: Przedmiar robót

Wydruk z szablonu: Przedmiar robót

Polityka prywatności