:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Kosztorysowanie > Ceny

CENY W KOSZTORYSIE

Parametry kosztorysu - ceny

Ceny w kosztorysie Pola tekstowe Współczynnik korygujący pozwalają "na szybko" zwiększyć lub zmniejszyć, niezależnie ceny materiałów oraz sprzętu, znajdujące się w kosztorysie.

W polu tekstowym Stawka roboczogodziny można podać stawkę roboczogodziny obwiązującą dla całego kosztorysu. Po zaznaczeniu opcji Jednolita stawka roboczogodziny oraz kliknięciu przycisku OK lub Zapisz stawka zostanie przypisana do wszystkich składników typu Robocizna, znajdujących się w kosztorysie.

Polityka prywatności