:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili

WPROWADZANIE DANYCH PROFILI

Tabela Dane
Tabela Dane i Panel
Zasady wprowadzania danych
Zasady wprowadzania danych do tabeli – skróty klawiszowe
Wprowadzanie danych profili
Zasady wprowadzania danych do tabeli Dane
Przenoszenie danych pomiędzy kolumnami
Przenoszenie danych pomiędzy kolumnami w tabeli Dane
Zasady tworzenia schematu sieci
Zasady tworzenia schematu sieci
Wyszukiwanie profili i węzłów
Wyszukiwanie profili i węzłów
Parametry profilu
Podstawowe parametry profilu
Edytor kolizji
Wprowadzanie kolizji do profilu
Edytor rur osłonowych
Wprowadzanie rur osłonowych do profilu
Edytor przekrojów
Wprowadzanie przekrojów poprzecznych do profilu
Przekrój geotechniczny
Dodawanie przekroju geotechnicznego do przekroju poprzecznego
Opisy terenu
Wprowadzanie opisów terenu do profilu
Granice działek
Granice działek na profilu
Dodatkowe rzędne
Dodatkowe punkty wysokościowe
Oczyszczalnia ścieków
Parametry charakterystyczne dla oczyszczalni ścieków
Studzienki
Zestawienie studzienek
Statystyka
Dane statystyczne profilu
Statystyka - algorytmy
Sposób wyliczania danych statystycznych
Zestawienie materiałów
Zestawienie materiałów dla profilu/projektu
Polityka prywatności