:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Zasady tworzenia schematu sieci

ZASADY TWORZENIA SCHEMATU SIECI

Ogólne zasady tworzenia schematu sieci

Program Kreślarz automatycznie tworzy rysunek schematu sieci. Jeżeli projekt składa się z wielu profilów wówczas są łączone węzły o jednakowych nazwach (program nie rozróżnia wielkości liter). By uzyskać prawidłowe łączenie należy przestrzegać następujących zasad:
  • Profil główny (np. sieć) powinien się znajdować w projekcie przed krótszymi profilami (np. przyłączami), które będą do niego podłączane.

    Jeżeli kształt schematu sieci odbiega od oczekiwanego, można wskazać ręcznie profil główny, klikając prawym przyciskiem myszy na nazwie profilu i wybrać opcję Oznacz jako główny.

  • Profile, które mają być połączone muszą być tego samego typu. Typ jest określany w Panelu
  • Węzeł, którym będzie przyłączany profil do sieci powinien być węzłem skrajnym (tzn. pierwszym lub ostatnim).
Kąt, pod jakim ma być podłączony profil do sieci należy wprowadzić w kolumnie Kąt w tabeli Dane. Zmieniając znak na minus "-" można uzyskać podłączenie z drugiej strony sieci. Istnieje możliwość automatycznego skracania zbyt długich odcinków na schemacie. Długość powyżej, której odcinki będą skracane definiuje się w oknie Konfiguracja, w sekcji Parametry.
Polityka prywatności