:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Edytor metryki projektu > Funkcje edytora

TWORZENIE METRYKI PROJEKTU W KREŚLARZU

Edytor metryki projektu

Według rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. nr 0, poz.426, rozdz.2, par.4.1) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

"[...] Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą:

  1. nazwę i adres obiektu budowlanego;
  2. tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku;
  3. imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych;
  4. datę i podpis.[...]"

Właśnie przy pomocy wbudowanego edytora można stworzyć metrykę spełniającą powyższe warunki. Może ona być praktycznie dowolnego kształtu oraz zawierać dodatkowe dane. Edytor metryki znajduje się w oknie głównym programu na zakładce Metryka.

Umieszczanie pól tekstowych w edytorze:
  • Pole tekstowe Pole tekstowe - Wstawia do edytora pole tekstowe.
  • Lista tytułów Lista tytułów - Umieszcza w edytorze listę rozwijalną z tytułami rysunków. Jeżeli wpisano tytuł, którego nie ma liście, wówczas zostanie on zapamiętany na stałe po przejściu na zakładkę Podgląd.

Nawigacja: Za pomocą strzałek Zmiana położenia można zmieniać Położenie Zmiana rozmiaru lub Rozmiar Zmiana położenia/rozmiaru pola w edytorze metryki, w którym aktualnie ustawiony jest kursor. Po wciśnięciu przycisku x10 zostaje zwiększony dziesięciokrotnie skok podczas operacji wykonywanych za pomocą strzałek. Aby przeciągnąć myszką pole w metryce należy wcisnąć na klawiaturze przycisk Ctrl.

Usuwanie pola: Wciśnięcie przycisku Usuń pole tekstowe Usuń pole spowoduje skasowanie pola tekstowego, w którym aktualnie ustawiony jest kursor.

Jeżeli nie ma konieczności umieszczania na rysunku metryki należy wcisnąć przycisk Bez metryki.

Polityka prywatności