:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Warstwy

KONFIGURACJA PARAMETRÓW WARSTW

Konfiguracja > Rysunek > Warstwy

Konfiguracja warstw rysunkuNa zakładce Warstwy można zarządzać warstwami, do których można przypisać elementy (linie oraz teksty) generowanego rysunku.

Dla każdej warstwy można określić jej nazwę, kolor, typ i grubość linii. Grubość linii można dowolnie określić tylko dla linii ciągłej. Dla innych linii grubość może przybierać tylko wartość 1.

Zaznaczając opcję w kolumnie Zablok. można zablokować warstwę. Możliwość ta może się przydać w przypadku dalszej obróbki wygenerowanego rysunku w programie CAD. Elementy umieszczone na zablokowanej warstwie nie podlegają edycji/usuwaniu do czasu jej odblokowania.

Skróty klawiszowe:
Insert
dodaje nową warstwę
Delete
usuwa zaznaczoną warstwę (warstwy "0" nie można usunąć)
kursor w dół ↓ na ostatniej warstwie
dodaje nową warstwę na końcu
Enter na kolumnie Kolor (lub podwójne kliknięcie w kolumnę Kolor)
otwiera okno wyboru koloru
Polityka prywatności