:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja

KONFIGURACJA KREŚLARZA

Użytkownik
Dane teleadresowe użytkownika programu
Kadra
Dane osób zaangażowanych w projektowanie
Rysunek
Parametry generowanego rysunku
Warstwy
Konfiguracja parametrów warstw
Tabela pod profilem
Wybór i konfiguracja danych umieszczanych pod profilem
Czcionki
Konfiguracja parametrów czcionek
Linie
Konfiguracja parametrów linii
Parametry profilu
Dodatkowe ustawienia rysunku profilu
Parametry profilu c.d.
Dodatkowe ustawienia rysunku profilu c.d.
Tabela Dane
Układ kolumn tabeli Dane
Autouzupełnianie
Automatyczne uzupełnianie wybranych danych profilu
Tabela Dane - parametry
Parametry tabeli Dane
Listy danych
Listy z własnymi danymi do szybkiego uzupełniania
Przekrój
Parametry generowanego rysunku przekroju
Bezpieczeństwo
Ustawienia związane z bezpieczeństwem danych
Ostrzeżenia
Sprawdzenie projektu wg reguł
Inne
Pozostałe ustawienia konfiguracyjne
Polityka prywatności