:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Wydruki > Szablony dokumentów

WYKORZYSTANIE SZABLONÓW WYDRUKU

Dokumenty skojarzone

Szablony dokumentówTreść dokumentów skojarzonych jest pobierana z szablonów umieszczonych w podkatalogu "templates". Do edycji szablonu można przejść wciskając przycisk Edytuj szablon znajdujący się w oknie Dokumenty skojarzone. Plik z szablonem posiada rozszerzenie WZR. Jego zawartość można również modyfikować w dowolnym edytorze tekstu (np.: Notatnik).

UWAGA! Modyfikacja szablonu niesie za sobą zmianę wyglądu generowanych w przyszłości, dokumentów na nim opartych. Zmodyfikowany szablon zaleca się zapisać ze zmienioną nazwą w stosunku do oryginału, ponieważ podczas aktualizacji programu pliki szablonów są nadpisywane.

Rzadziej używane szablony można ukryć wciskając przycisk +/-. Ukryte szablony można zobaczyć wciskając przycisk z wizerunkiem kosza. Przywracanie ukrytego szablonu odbywa się analogicznie jak ukrywanie.

Wraz z programem dostarczane są m.in. szablony: zestawienie wartości w tabeli Dane, zestawienie materiałów, statystyka profilu. Przykładowe wydruki z ich wykorzystaniem można obejrzeć na stronie internetowej w dziale Zrzuty ekranu.

Istnieje możliwość stworzenia własnego szablonu dokumentu wykorzystującego dane klienta (np.: wniosek do urzędu, opis techniczny, nadruk na kopertę, protokół przekazania dokumentacji, itp.). W tym celu należy utworzyć plik o dowolnej nazwie i rozszerzeniu WZR (np.: test.wzr) oraz otworzyć go w edytorze tekstu (np.: Notatnik). Szablon musi zawierać nagłówek oraz właściwą treść dokumentu. Po utworzeniu nowego szablonu należy go umieścić w podkatalogu "templates". Naukę pracy ze zmiennymi najlepiej zacząć od przejrzenia w edytorze tekstu plików szablonów dostarczonych z Kreślarzem (pliki WZR w katalogu "templates").

Przykład nagłówka wzorca:

<HEADER>
<TITLE>Statystyki profilu</TITLE>
<FONT_SIZE>12</FONT_SIZE>
<FONT_NAME>Tahoma</FONT_NAME>
<TYPE>htm<TYPE>
</HEADER>

Gdzie:
TITLE
Tytuł szablonu, który pojawi się na rozwijalnej liście szablonów
FONT_SIZE
Rozmiar czcionki dla danego szablonu (nie ma wpływu na szablony typu htm)
FONT_NAME
Nazwa czcionki dla danego szablonu (nie ma wpływu na szablony typu htm)
TYPE
typ dokumentu (htm - pozwala na dowolne formatowanie tekstu, umieszczanie tabel, natomiast jest trudno edytowalny lub txt - posiada mniejsze możliwości formatowania lecz wygenerowany dokument łatwo poddaje się edycji).

Aby umieścić dane w tworzonym dokumencie trzeba posłużyć się zmiennymi. Można je wstawiać w dowolnym miejscu dokumentu zawierającego zwykły, nie będący zmiennymi tekst.

Polityka prywatności