:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Kosztorysowanie > Opcje główne kosztorysu

PODSTAWOWE USTAWIENIA KOSZTORYSU

Opcje kosztorysu - główne

kofiguracja kosztorysuJeżeli jednocześnie otwartych jest więcej kosztorysów a trzeba wygenerować oddzielne wydruki dla każdego z kosztorysów wówczas należy zaznaczyć opcję Uwzględniaj tylko bieżącą zakładkę.

Zaznaczenie opcji Ciągła numeracja pozycji powoduje, że poszczególne pozycje w kosztorysie są numerowane kolejno bez względu na elementy, do których przynależą. W przypadku braku zaznaczenia tej opcji pozycje dla każdego elementu numerowane są niezależnie, każdorazowo poczynając od numeru 1.

Pole Szablon określa na podstawie jakiego szablonu będzie generowany kosztorys. Sposób utworzenia pliku z szablonem został opisany w temacie Szablon kosztorysu.

Pole Katalog nakładów określa plik, w którym zostały zdefiniowane składniki poszczególnych nakładów rzeczowych. Składniki wybranego katalogu nakładów wyświetlają się w prawej części okna Kosztorys.

Pole Katalog RMS wskazuje na to z jakiego pliku cennika zostaną pobrane ceny składników utworzonego kosztorysu.


Naciśnięcie przycisku ... powoduje otwarcie okna wyboru pliku. Natomiast przycisku abc otwarcie pliku do edycji.

Polityka prywatności