:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Wyszukiwanie profili i węzłów

WYSZUKIWANIE PROFILI I WĘZŁÓW

Wyszukiwanie profili i węzłów

Wyszukiwanie

W projektach wieloprofilowych trudność może sprawiać sprawne przemieszczanie się pomiędzy profilami i węzłami. W celu ułatwienia wprowadzono możliwość szybkiego wyszukania profilu lub węzła. By przejść do okna Szukaj należy wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl + F lub wybrać z menu Profil > Szukaj.

By odnaleźć profil lub węzeł należy w polu Szukaj wpisać poszukiwaną nazwę lub jej część. Podczas wpisywania lista znalezionych pozycji dynamicznie się aktualizuje. Znalezione pozycje dotyczące profili zaczynają się od [P], natomiast dotyczące węzłów od [W]. Dwukrotne kliknięcię w wybraną pozycję lub wciśnięcie przycisku Przejdź zamyka okno wyszukiwania i przenosi kursor do wybranego profilu lub węzła.

Wyszukiwanie działa tylko w obrębie aktualnie otwartego projektu/pliku i rozpoznaje wielkość wprowadzanych liter (tzn. "Profil" i "profil" to dwie różne nazwy).

Polityka prywatności