:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Projekt > Eksport danych

EKSPORT DANYCH

Eksport danych

W celu dokonania eksportu danych z przeznaczeniem wykorzystania ich w innych aplikacjach należy wybrać w menu Projekt > Eksportuj.... Należy mieć na uwadze, że nie jest eksportowany kompletny projekt. Użytkownik może wykonać eksport do następujących plików:

 • Epanet (rozszerzenie .INP) - wyeksportowany plik może być użyty w programie Epanet do analizy m.in. przepływów i strat ciśnienia w sieci wodnej. Jest to darmowy program stworzony i udostępniany przez Agencję Ochrony Środowiska USA. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na jego stronie internetowej (w języku angielskim).
  Poniżej schemat sieci wodociągowej w Kreślarzu oraz w programie Epanet, wczytanym z pliku wyeksportowanego z Kreślarza:
  Schemat sieci w Kreślarzu Schemat sieci w programie Epanet
  Dane są eksportowane z profili, dla których Typ (w Panelu) został określony jako wodociąg, w zakresie w jakim znajdują się w Kreślarzu. Do wykonania pełnej analizy w programie Epanet może zajść konieczność uzupełnienia w nim niektórych danych.
 • Epa SWMM (rozszerzenie .INP) - wyeksportowany plik może być użyty w programie Epa SWMM do analizy m.in. przepływów i strat ciśnienia w sieci kanalizacyjnej. Jest to darmowy program stworzony i udostępniany przez Agencję Ochrony Środowiska USA. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na jego stronie internetowej (w języku angielskim).
  Dane są eksportowane z profili, dla których Typ (w Panelu) został określony jako kanalizacja lub kanalizacja deszczowa, w zakresie w jakim znajdują się w Kreślarzu. Do wykonania pełnej analizy w programie Epa SWMM może zajść konieczność uzupełnienia w nim niektórych danych.
 • HTML - pozwala wyświetlić tabelę Dane wraz z zawartością w przeglądarce internetowej.
 • CSV - pozwala wyświetlić tabelę Dane wraz z zawartością w arkuszu kalkulacyjnym.
Polityka prywatności