:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Statystyka - algorytmy

SPOSÓB WYLICZANIA DANYCH STATYSTYCZNYCH

Statystyka - Algorytmy

Poniżej przedstawiono algorytmy, wg których wyznaczane są niektóre dane statystyczne.

Objetość:

Przekrój odcinkaIlość wykopów jest wyznaczana jako suma objetości:
 • poszególnych odcinków:

  V1 = H x (S1+S2)/2 x L [m3]

  gdzie:
  V1
  objętość jednego odcinka
  H
  uśrednione zagłębienie dna rury powiększone o wysokość warstwy podsypkowej
  S1
  szerokość wykopu w górnej części
  S2
  szerokość wykopu przy dnie
  L
  długość odcinka
 • urządzeń występujących w profilu takich jak: osadniki, złoża biologiczne, separatory itp.:

  V2 = H x (S + Rx2) x (L + Rx2) [m3]

  gdzie:
  V2
  objętość jednego urządzenia
  H
  uśrednione zagłębienie dna urządzenia powiększone o wysokość warstwy podsypkowej
  S
  szerokość urządzenia
  L
  długość urządzenia
  R
  szerokość dodatkowego rozkopu (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Przekrój)
 • Objętość studzienekstudzienek:

  V3 = H x ((Pi x (D + Ix2 + Rx2)2/4) - Po) [m3]

  gdzie:
  V3
  objętość jednej studzienki
  H
  uśrednione zagłębienie dna studzienki powiększone o wysokość warstwy podsypkowej
  D
  średnica studzienki
  I
  grubość ścianki studzienki (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Przekrój)
  R
  szerokość dodatkowego rozkopu (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Przekrój)
  Po
  powierzchnia wspólna rzutu wykopu oraz studzienki (zakreskowana linią falistą)
Polityka prywatności