:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja > Czcionki

KONFIGURACJA PARAMETRÓW CZCIONEK

Konfiguracja > Rysunek > Czcionki

Wybór czcionki rysunkuNa zakładce Czcionki można określić parametry czcionek, które zostaną użyte w wygenerowanym rysunku.

Żądany krój czcionki należy wybrać z listy rozwijalnej Nazwa. Znajdują się na niej tylko te czcionki, spośród zainstalowanych w systemie, które poddają się skalowaniu. Ponadto Kreślarz automatycznie dodaje do listy wszystkie pliki (nie wszystkie muszą być czcionkami) z katalogu "Fonts" domyślnej aplikacji CAD. Nazwy tych czcionek są koloru szarego. Jeżeli czcionki tego typu zostaną znalezione, zalacane jest ich używanie. Jeżeli program automatycznie nie znalazł tych czcionek można wskazać ręcznie, wciskając przycisk Katalog, katalog z czcionkami aplikacji używanej do edycji wygenerowanego profilu.

Niezależnie dla: komentarzy, opisów: kolizji istniejących i projektowanych oraz rur osłonowych, tekstów zawartych w tabeli pod profilem oraz w metryce projektu można zmienić następujące parametry czcionek:

Wysokość
(kolumna Wys.)
Kolor
Wybierany w oknie Kolory, wywoływanym przez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Dostępnych jest 255 standardowych kolorów. Ich kolejne numery pokrywają się z numerami przypisanymi do analogicznych kolorów używanymi w większości aplikacji CAD.
Odległość od linii pionowej
(kolumna Odst.).
Wspólczynnik szerokości
(kolumna Szer.). Określany w procentach (100% oznacza nie zmienioną szerokość, zmieniając wartość - zmieniana jest szerokość znaków).
Warstwę
do której na rysunku zostanie przypisany tekst (kolumna Warstwa).

Domyślnie w tabeli pod profilem opisy umieszczane są z prawej strony linii pionowej (przechodzącej przez węzeł). Opcja Opisy rzędnych z drugiej strony umożliwia umieszczenie opisów z lewej strony linii pionowej.

Zaznaczenie opcji Wysokość tekstu w tabeli [...] pozwala na wykorzystanie w tabeli pod profilem (nie dotyczy to opisu ponad tabelą) wyskości tekstu dla elementów: kolizje, rury osłonowe oraz rzędnych terenu poza węzłami, wysokości dla nich przypisanych zamiast ogólnej zdefiniowanej w wierszu Tabela pod profilem.

Zaznaczając opcję Kolor opisu kolizji wg rodzaju medium można wykorzystać kolor opisu kolizji zdefiniowany niezależnie dla różnych rodzajów medium. By dodać nowy rodzaj medium do tabeli należy wcisnąć przycisk Insert na klawiaturze. Każdy rodzaj medium musi być w oddzielnym wierszu tabeli.

Polityka prywatności