:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Wydruki > Drukowanie

OPIS OKNA DRUKOWANIE

Drukowanie

Okno DrukowanieJeżeli wygenerowany automatycznie profil nie wymaga dalszej obróbki w programie CAD można go wydrukować klikając przycisk z drukarką lub wybierając z menu Projekt>Drukuj....
W wyświetlonym oknie na zakładce Skala należy dokonać wyboru skali wydruku podając stosunek milimetrów wydruku do ilości przyjętych jednostek rysunku. Optymalnego wyboru można dokonać automatycznie, zaznaczając pole wyboru Dobierz automatycznie.

Jeżeli drukowany rysunek ma zmieścić się na jednej stronie należy zaznaczyć opcję Dopasuj do strony. Wówczas program sam dobierze skalę tak by rysunek został jak najlepiej dopasowany do strony. Przy zaznaczonym polu Dopasuj do strony istnieje możliwość wyśrodkowania rysunku na wydruku przez zaznaczenie opcji Wyśrodkuj na stronie.

Po prawej stronie okna można wybrać strony, które mają zostać wydrukowane. Każda kratka odpowiada jednej stronie wydruku przy aktualnie wybranym formacie papieru. Klikając w poszczególne kratki zaznaczamy je lub nie do wydruku. Wydrukowane zostaną tylko kratki zaznaczone kolorem żółtym. Program sam wyznacza ilość niezbędnych kartek papieru (kratek) dla danego profilu. Uzytkownik może próbować zmieniać ilość kartek, zmieniając ustawienia marginesów lub wybierając inny format papieru po wciśnięciu przycisku Zmień....

Dodatkowo w polu Ilość kopii można określić w ilu kopiach zostanie wykonany wydruk. Domyślną wartością jest 1.

Polityka prywatności