:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dane profili > Studzienki

ZESTAWIENIE STUDZIENEK

Studzienki

Zestawienie studzienek

Sposoby uruchomienia:

ikona:menu: Narzędzia > Studzienki
ikona: Studzienki

W oknie Studzienki znajduje się zestawienie wszystkich studzienek występujących w projekcie (bez względu na profil, w którym występują).

W polu Szablon opisu można zdefiniować za pomocą zmiennych format wyświetlanych danych. By przejść do edycji parametrów wybranej studzienki należy dwukrotnie kliknąć (lub wcisnąć klawisz F3) wybraną pozycję na liście.

Studzienki oznaczone kolorem żółtym nie są aktualnie przypisane do żadnego węzła w projekcie. Można je przypisać do węzła (przycisk Podłącz do węzła), usunąć (klawisz Delete na klawiaturze) lub pozostawić do późniejszego wykorzystania.

Po kliknięciu przycisku Duplikuj zostanie utworzona, nieprzypisana do żadnego węzła, kopia wybranej studzienki, którą można przypisać do innego węzła.

Dzięki polom umieszczonym w obrębie grupy Szukaj można wyszukać studzienki spełniające określone przez użytkownika warunki. Wyszukiwać można na podstawie:

  • nazwy lub opisu,
  • materiału, z którego wykonana jest studzienka,
  • nazwy węzła, w którym występuje studzienka,
  • średnicy studzienki,
  • różnicy pomiędzy rzędną dna studzienki a rzędną dna najwyższego wlotu,
  • statusu: studzienka podłączona do węzła lub nie.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście studzienek uruchomi się menu, w którym znajduje się m.in. opcja pozwalająca skopiować listę do schowka. Skopiowaną listę można wkleić ze schowka do dowolnego edytora tekstu np. wciskając kombinację klawiszy Ctrl+V.

Polityka prywatności