:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Obiekty > Parametry obiektu - pion

MODYFIKACJA OBIEKTÓW TYPU PION

Definicje obiektów - pion

Parametry obiektu typu pion

Obiekt "pion" pozwala na rysunku profilu podłużnego zaznaczyć pion wraz z odejściem od poziomu. Szczególnie może być przydatny przy projektowaniu podposadzkowej instalacji kanalizacyjnej. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania następujących parametrów obiektu:

 • Średnica [mm],
  Domyślną wartością jest 110 mm.
 • Wysokość [m],
  Odległość od wierzchu rury/poziomu do wierzchu pionu.
 • Wysokość ponad dach [m],
  Wysokość do szczytu pionu do przejścia pionu przez połać dachu. Wysokość ta nie jest dodawana do parametru Wysokość, a stanowi jego część. Jeżeli ta wysokość zostanie określona wówczas na rysunku zostanie ona zwymiarowana. Domyślną wartością jest 0,5 m.
 • Dach,
  Zaznaczenie opcji powoduje symboliczne zaznaczenie połaci dachowej na rysunku.
 • Wywiewka,
  Zaznaczenie opcji powoduje dodanie na rysunku symbolu wywiewki na szczycie pionu.
 • Podejście 2x45°,
  Zaznaczenie opcji powoduje narysowanie podłączenia do poziomu za pomocą dwóch kolan o kącie 45°. Brak zaznaczenia sprawi uwzględnienie podłączenia na jednym kolanie 90°.
 • Podejście z rewizją,
  Zaznaczenie opcji powoduje narysowanie podłączenia do poziomu za pomocą trójnika.

W zależności od poczynionych ustawień, do zestawienia materiałów zostaną dodane kolana i/lub trójniki oraz wywiewka.

W przypadku nieokreślenia w/w parametrów program przyjmie wartości podane jako domyślne.

Polityka prywatności