:: Strona główna > Współpraca z producentami

WSPÓŁPRACA Z PRODUCENTAMI URZĄDZEŃ

Program Kreślarz ma za zadanie przede wszystkim ułatwić wykonywanie rysunków: profili podłużnych, przekrojów poprzecznych oraz schematów różnego rodzaju sieci oraz przyłączy. W ciągu prawie dwudziestu lat istnienia zyskał on sobie grono zadowolonych użytkowników wśród: projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru, przedsiębiorstw cieplnych i wodociągowo-kanalizacyjnych oraz studentów politechnik.

Kreślarz posiada wbudowaną bazę urządzeń, aby maksymalnie przyspieszyć wykonywanie rysunków. Są to m.in.: studzienki, osadniki, oczyszczalnie ścieków, separatory tłuszczu oraz węglowodorów, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na gaz płynny oraz typoszeregi rur. Dzięki temu użytkownik w ciągu chwili jest w stanie wstawić do rysunku pożądane urządzenie.

Jeżeli reprezentują Państwo producenta któregoś z w/w urządzeń zapraszamy do współpracy w zakresie umieszczenia ich w bazie programu Kreślarz. W celu ustalenia formy i zakresu współpracy prosimy o kontakt.

Skrócony sposób wykorzystania typoszeregów rur w Kreślarzu
Skrócony sposób wykorzystania urządzeń w Kreślarzu
Polityka prywatności