:: Strona główna > Forum dyskusyjne

FORUM DYSKUSYJNE

Wszystkie wiadomości :: Nowa wiadomość :: Subskrypcja forumSubskrybcja forum

Re: Jak obliczyć objętość mas ziemi

wisowski, 2011-07-21 09:19:40

: W jaki sposób uzyskać w profilu objętość mas ziemi w wykopach liniowych gdy w jego części roboty wykonywane będą przewiertem sterowanym

Kreślarz wyznacza objętość wykopów przy założeniu wykonywania wykopów. Wartość tą można odczytać w oknie Statystyki.

Jedynym, nieco skomplikowanym sposobem na uzyskanie pożądanego wyniku, jest odjęcie od całkowitej objętości wykopów sumarycznej objętości z odcinków wykonywanych jako przewiert.
Pokazywanie objętości poszczególnych odcinków na profilu można włączyć w oknie Konfiguracja (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Rysunek > Tabela > Objętość wykopu).
--
Pozdrawiam

Odpowiedz
Polityka prywatności