:: Strona główna > Forum dyskusyjne > Forum dyskusyjne – nowa wiadomość

FORUM DYSKUSYJNE - NOWA WIADOMOŚĆ

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Edytor kolizji - tworzenie połączeń z innym profilem

Wysłaną przez: wisowski, 2022-10-20 16:17:19

: : czy jest możliwość automatycznej aktualizacji rzędnych kolizji w powiązanych profilach. Np. mamy dwa krzyżujące się rurociągi wody i kan. sanitarnej. Kolizje są połączone między sobą. Następnie zostaje zmienione zagłębienie wodociągu. I teraz co należałoby zrobić aby w profilu kan. sanitarnej rzędna kolizji wody zmieniła się automatycznie. Super rozwiązaniem byłaby ikona np "Przelicz kolizje" w głównym menu programu. Jeżeli zarówno kanalizacja jak i wodociąg znajdują się w tym samym projekcie (pliku .kre) to można wprowadzać tzw. kolizje powiązane. Opis jak to zrobić znajduje się w końcowej części strony www.kreslarz.wisart.eu/edytor_kolizji.phpTego typu kolizje można spróbować dodać automatycznie wybierając z menu okna głównego Profil > Wyszukaj i dodaj kolizje "powiązane". Jest to możliwe wówczas gdy na rysunku schematu ww. sieci krzyżują się we właściwych miejscach.W razie problemów proszę dzwonić na nr tel. podany w dziale Kontakt.--Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:
Polityka prywatności