:: Strona główna > Forum dyskusyjne > Forum dyskusyjne – nowa wiadomość

FORUM DYSKUSYJNE - NOWA WIADOMOŚĆ

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Wykopy

Wysłaną przez: Piotr, 2015-04-13 15:20:10

: : : Czy jest możliwość ustawienia szerokości wykopu dla danego całego profilu, czy przy każdym odcinku robionego profilu należy wpisywać jego szerokość? : : : : By przyspieszyć wprowadzanie do tabeli Dane niektórych wartości, można te najczęściej powtarzające się (m.in. szerokość) zdefiniować jako domyślne (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Tabela Dane > Autouzupełnianie). Wówczas do każdego nowego węzła zostanie automatycznie wstawiona zdefiniowana wartość. : : : : Innym szybkim sposobem na zmianę wielu wartości w obrębie jednej kolumny w tabeli Dane jest wpisanie właściwej wartości np. w pierwszym węźle a następnie, trzymając wciśnięty klawisz [Shift] wciskanie klawisza [kursor w dół]. Powoduje to kopiowanie wartości z aktywnej komórki tabeli do znajdujących się niżej. : : -- : : Pozdrawiam : w wersji 2,52 ta opcja nie działa. Byłoby to bardzo przydatne


Osoba: Temat: Treść:
Polityka prywatności