:: Strona główna > Forum dyskusyjne > Forum dyskusyjne – nowa wiadomość

FORUM DYSKUSYJNE - NOWA WIADOMOŚĆ

Odpowiedź na wiadomość:

Re: edycja zakładki DANE

Wysłaną przez: wisowski, 2008-10-16 22:24:53

: : jak dołączyć w danych lina 2.< linia 1 jest > : : Wcisnąć na klawiaturze klawisz F4. W otwartym po prawej stronie Panelu zaznaczyć (kliknąć lewym przyciskiem myszy) wiersz Linia2, a następnie na nim kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Przenieś kolumnę Linia2 do tabeli Dane". : W/w akcję można również przeprowadzić w drugą stronę tzn. rzadko używane kolumny można przenieść do Panela. : : : potrzebuje jeszcze jednej danej to znaczy: : : rzędna rury górna : : rzędna rury dolna : : Jednocześnie można korzystać tylko z jednej rzędnej rury (dna, osi lub wierzchu). Wyboru dokonuje się w Panelu (klawisz F4). : : : rzędna lustra ścieków : : Program nie wylicza automatycznie rzędnej lustra ścieków. Do przedstawienia jej na profilu należy wykorzystać kolumnę Linia1 lub Linia2. : -- : Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:
Polityka prywatności