Powrót do strony głównej programu Kreślarz

KREŚLARZ - ZAMÓWIENIE

Zamówienie:

Zamówienie obejmuje udzielenie licencji na jedno stanowisko.
Cena licencji wynosi 340,00 zł netto (418,20 zł brutto z 23% VAT).

Rejestracja:

Identyfikator: 1
Aby odczytać identyfikator należy uruchomić program Kreślarz na komputerze, na którym będzie używany, a następnie wcisnąć przycisk O programie znajdujący się na pasku narzędziowym. Identyfikator można skopiować do schowka klikając go lewym przyciskiem myszy.
Zamawiający:
Firma: 1
Miejscowość: 1
Ulica: 1
Numer domu: 1
Numer mieszkania: 1
Poczta: 1
Kod pocztowy: 1
NIP: 1
(nie należy podawać w przypadku zakupu na osobę fizyczną)
E-mail: 1
Telefon:
Osoba zamawiająca:

1 - pola muszą zostać wypełnione

Zapłata:

Hasło zostanie przesłane Zamawiającemu na adres e-mail lub na adres siedziby firmy (na życzenie) w ciągu maks. 3 dni roboczych od wpłynięcia pieniędzy na konto firmy Wisart Grzegorz Wisowski nr: 50 1020 5558 1111 1176 5530 0437

Uwagi:

Informacje dodatkowe:

Chcę w przyszłości otrzymywać informacje związane z programem Kreślarz

O istnieniu Kreślarza dowiedziałem(am) się:

Wysyłając powyższe dane wyrażasz zgodę na jednorazowe wykorzystanie ich przez firmę Wisart w celu wystawienia faktury VAT za przedmiot zamówienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.


Kontakt: tel.: 503 587 648, e-mail: info@wisart.eu

Składając zamówienie na program Kreślarz, czyli produkt cyfrowy, zgadzasz się, że jego zawartość zostanie Ci udostępniona natychmiast po dokonaniu płatności. W związku z czym tracisz prawo do odstąpienia w tym zakresie od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w 14 dni od momentu wydania rzeczy.