Zaistniej w Internecie! sprawdź naszą ofertę tworzenia stron internetowych »
dodaj opinię »więcej opinii »
"Bardzo ułatwia projektowanie rurociągów odprowadzających wodę z terenów meliorowanych. Wykorzystuję go również do rysowania profili kanałów pompowych doprowadzających wodę do pompowni melioracyjnych. Zachęcam do wykorzystania w branży melioracyjnej, w projektowaniu kolektorów drenarskich "

marzec 2008

Wiesław, Gdańsk

Program Kreślarz przeznaczony jest dla projektantów różnego rodzaju sieci, przyłączy itp. Oferuje on pomoc od wprowadzania danych poszczególnych węzłów profilu, wyznaczając automatycznie niektóre wielkości, aż do wygenerowania rysunku profilu. Otrzymany rysunek można poddać modyfikacjom w większości programów CAD lub wydrukować bezpośrednio...
Zrzuty ekranu.

Kreślarz - wersja 3.11 2017-12-16

Zapraszam do pobierania najnowszej wersji Kreślarza. Zawiera ona kilka nowych funkcji oraz poprawek. Szczegółowy opis zmian został zawarty w dziale Historia zmian.

Dziękuję użytkownikom za wiele konstruktywnych uwag wyrażanych zarówno na forum dyskusyjnym jak i poprzez e-mail. W dalszym ciągu zapraszam do dzielenia się uwagami i propozycjami na forum dyskusyjnym.

Dla użytkowników, którzy zakupili program aktualizacja jest bezpłatna.

Bieżąca wersja:3.11

Znajdź nas na Facebooku

Ostatnio na forum

Ocena użytkowników

Przydatność: 4.4
4.4
Łatwość obsługi: 4.3
4.3

Średnia wyliczona na podstawie 10 ostatnich ocen w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra).

Najczęściej tworzone profile

kanalizacyjne: 88%
88%
wodociągowe: 92%
92%
gazowe: 48%
48%
melioracyjne: 8%
8%
oczyszczalnie: 14%
14%
ciepłownicze: 16%
16%

Wyniki tworzone są automatycznie na podstawie 50 ostatnich ankiet wypełnionych przez użytkowników.